Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Poslovne statistike Brčko distrikta BiH 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2018. godine - prethodni podaci
 Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2018.
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
 Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2018.
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2018. godine - prethodni podaci
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2018. godine - prethodni podaci
 Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2017.
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2017. godine - prethodni podaci
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada52
> Obrazovanje6
> Stanovništvo5
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene30
> Vanjska trgovina13
> Nacionalni računi11
Poslovne statistike
> Industrija32
> Građevinarstvo22
> Turizam21
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Investicije1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda49
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije26
> Okoliš i energija24
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH13