Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Saobraćaj i komunikacije 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2018., prvi rezultati
 Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2018. prvi rezultati
 Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2017.
 Poštanske usluge, prvi kvartal 2018.
 Poštanske usluge, drugi kvartal 2018.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
 Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2017.
 Elektronske komunikacije, treći kvartal 2017.
 Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2017.
 Vazdušni saobraćaj 2017.
 Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
 Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
 Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
 Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
 Poštanske usluge, treći kvartal 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16