Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2017. pravni subjekti
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2018.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini III kvartal 2018. godine
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2018.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2018.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2018.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2018. godine
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
 Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16