Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2018.
 Registrirana nezaposlenost oktobar 2018.
 Zaposleni po djelatnostima oktobar 2018. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima septembar 2018.
 Registrirana nezaposlenost septembar 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2018.
 Registrirana nezaposlenost u augustu 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u augustu 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2018.
 Registrirana nezaposlenost u julu 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u julu 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Registrirana nezaposlenost u junu 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u junu 2018.
 Anketa o radnoj snazi 2018, prethodni podaci
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u maju 2018.
 Registrirana nezaposlenost u maju 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
 Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2018.
 Registrirana nezaposlenost u martu 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2018.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2018.
 Istraživanje o troškovima rada 2016
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2018.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2018.
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2018.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2018.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u novembru 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16