Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2017-2018.
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
 Istraživanje i razvoj, 2017
 Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2017 - Prirodni plin
 Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017
 Sistem javne odvodnje, 2017. godine - ISPRAVKA
 Skupljanje i distribucija vode, 2017. godine
 Korištenje i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2017. godine
 Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2017
 Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
 Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2017
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2014-2016
 Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
 Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
 Klimatske promjene 2000-2017.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
 UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
 Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2016 - Prirodni plin
 Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
 Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
 Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16