Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2018
Okoliš i energija Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2017-2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, oktobar 2018.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - oktobar 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP)u standardu kupovne moći (SKM) u 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2018.
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2018.
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2017. pravni subjekti
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2018.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost oktobar 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima oktobar 2018. - ISPRAVKA
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - novembar 2018. godine
Stanovništvo POPIS 2013 - POPIS OSOBA KOJE ŽIVE U INOSTRANSTVU
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Obrazovanje Finansijska statistika obrazovanja 2016, prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2017. - novembar 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2018.
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2018. - prvi rezultati
 Novembar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, septembar 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, treći kvartal 2018
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini III kvartal 2018. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima septembar 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost septembar 2018.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2017. godinu
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2017. - oktobar 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u oktobru 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.
 Oktobar 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u augustu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, august 2018.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2018., prvi rezultati
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2018. prvi rezultati
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - august 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, prvi kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, drugi kvartal 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, august 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, august 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, august 2018.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2018
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u augustu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u augustu 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2017. - septembar 2018. - ISPRAVKA
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2017/2018. godine - konačni podaci - ISPRAVKA
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u septembru 2018. - prvi rezultati - ISPRAVKA
 Septembar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2018.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2018.
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2017. godine - ISPRAVKA
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2017. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u julu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2018. godine
Okoliš i energija Korištenje i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2016. godinu
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2017. - august 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 August 2018
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2018.
Investicije Investicije u 2017. godini, prethodni podaci - ISPRAVKA
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u junu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, drugi kvartal 2018
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2018.
Kriminalitet Maloljetni učinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2018.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2018.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2018. godine
Okoliš i energija Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2017
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2017. - juli 2018.- ISPRAVKA
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u julu 2018. - prvi rezultati
Okoliš i energija Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2017
Kriminalitet Punoljetni učinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2014-2016
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2018.
 Juli 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2016.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2018.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2018, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2018.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2018. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u maju 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.
 Juni 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
Okoliš i energija Klimatske promjene 2000-2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Maj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2018.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u martu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, I-III 2018
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2018.
Poljoprivreda Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, treći kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2017. - april 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Obrazovanje Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 April 2018
Obrazovanje Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2017./2018. godini
Okoliš i energija Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2017. - januar 2018.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2017. - februar 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2018. - prethodni rezultati
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2018.
Okoliš i energija UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Turizam Statistika turizma u BiH, februar 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2017. godini
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u januaru 2018. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u februaru 2018. - prvi rezultati
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Realni indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2018.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- osnovno obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2017. - mart 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u martu 2018. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2018.
Tržište rada Istraživanje o troškovima rada 2016
 Mart 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV kvartal 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2018
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2018
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, janauar 2018.
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV kvartal 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2018. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Februar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, decembar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Januar 2018
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, treći kvartal 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2017
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u novembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2016. - decembar 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u decembru 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada62
> Stanovništvo7
> Obrazovanje7
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi12
Poslovne statistike
> Industrija38
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda57
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija30
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16