Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Objavljeni zvanični rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine


OBJAVLJENI ZVANIČNI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BiH IZ 2013. GODINEAgencija za statistiku BiH je, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine,  Zakonom o statistici BiH i Jedinstvenim programom obrade podataka popisa, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama Međunarodne monitoring misije i međunarodnim standardima za popise, objavila zvanične rezultate popisa iz 2013. godine, sa detaljnim podacima, do nivoa naselja, za svaku od oblasti za koju su se prikupljali podaci na popisnicama P1 i P2.


Korisnici statističkih podataka i građani BiH podatke o demografskim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama stanovništva, etničkoj/nacionalnoj i vjerskoj opredijeljenosti stanovništva i jeziku, domaćinstvima i porodicama i njihovim karakteristikama, stambenim zgradama, stanovima i uslovima stanovanja, te migracijama, mogu naći na zvaničnoj web stranici popisa  www.popis.gov.ba i na stranici Agencije za statistiku BiH www.bhas.ba u excel formatu.

 

Odluka o izboru ponuđača - Web hosting

Odluka o izboru ponuđača - Web hosting

 

Odluka o izboru ponuđača - Registracija i osiguranje vozila Agencije

Odluka o izboru ponuđača - Registracija i osiguranje vozila Agencije

   

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Odluka o izboru ponuđača - Preseljenje

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge - Preseljenje

   

Stranica 9 od 36