Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

Средњорочни план рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за период 2018. – 2020. године

Прoгрaм рaдa Aгeнциje зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe зa 2017. гoдину

План рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за 2016. годину

Програм рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за 2016. годину

План борбе против корупције у Агенцији за статистику Босне и Херцеговине 2016. - 2017.

Средњорочни план рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за период 2016. – 2018. године

План рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за 2015. годину

План рада Агенције за статистику Босне и Херцеговине за 2014. годину

Обавијест о заклјучку Вијећа министара БиХ

Стратегија развоја статистике Босне и Херцеговине 2020

Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2013 - 2016 године

Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2009 - 2012 године

План рада за 2013 годину

План рада за 2012 годину

План рада за 2011 годину

План рада за 2010 годину