Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Публикације
Вијести
Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini, 2017
Босна и Херцеговина у бројевима 2017
Bruto domaći proizvod prema proizvodnom, dohodovnom i rashodnom pristupu 2016
Инвестиције 2016
15.05.2018
Плaтe - март 2018
14.05.2018
Provodi se Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima BiH
11.05.2018
Održana Prva nacionalna radionica statistike hemikalija i otpada u Bosni i Hercegovini
 


 Индикатори
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 869 III-2018
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ) -0,4 % IV-18 / III-18
Извоз робе у хиљадама КМ 3.765.188 I-IV , 2018.
Увоз робе у хиљадама КМ 5.937.957 I-IV, 2018.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -2.172.769 I-IV , 2018.
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 3,2 % III-18 / III-17
Стопа промјене индекса обима индустријске производње -0,4 % III-18 / II-18
Bruto domaći proizvod (BDP) 3,0 % IV-17 /IV-16

 Годишњи индикатори
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -6.742.905 2016
Увоз робе у хиљадама КМ 16.161.014 2016
Извоз робе у хиљадама КМ 9.418.109 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 33,9 2017
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 20,5 2017
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 851 2017
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ 8.516 2016
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ 29.900 2016
Умрли у БиХ 36.571 2016
Живорођени у БиХ 30.183 2016
Популација у БиХ (Попис 2013.) 3.531.159 2013
 
  АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА
  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Имате право да знате
У оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који проводи GIZ...
опширније
Индикатори стања околиша
Кључни околишни ЕЕЦЦА индикатори
опширније
Просјечна нето плата - 2000 - 2018
Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима и годинама
опширније
Квалитет у статистици БиХ
Агенција за статистику БиХ, као главни носилац, дисеминатор и координатор...
опширније
Календар објављивања
 
Newsletter