Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Oktobar 2017
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u avgustu 2017. prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2017. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, avgust 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - avgust 2017.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2016.
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2017
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u avgustu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2017. godine
 Septembar 2017
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2017.
Investicije Investicije u 2016. godini, prethodni podaci
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2017. godine
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u julu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2017.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, drugi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2015. godinu
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2016. - august 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2017. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2017. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2017.
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2016. godine
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2016. godine
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2017.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007 – 2016.
 August 2017
Investicije Investicije u stalna sredstva u BiH, 2007-2015. godina; Implementacija ESA 2010 metodologije
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2017.
Okoliš i energija Emisije iz vazdušnog saobraćaja, 2015
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u junu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2017. - ISPRAVKA
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2016. - juli 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2017.-ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, II kvartal 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u julu 2017. prvi rezultati
 Juli 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2017. godine
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2017.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2017.
Okoliš i energija Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u maju 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2017. - ISPRAVKA
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2016. - juni 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2017. prvi rezultati
 Juni 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u martu 2017. prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2017. prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, april 2017.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2017. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine - ISPRAVKA
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, prvi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2016.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2016. - maj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2017. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2017. prvi rezultati - ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2017.
 Maj 2017
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2017.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2017. - ISPRAVKA
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u martu 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u januaru 2017. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine, preračunata vremenska serija indeksa prometa industrije u Bosni i Hercegovini januar 2010 - decembar 2016.
Nacionalni računi BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2005-2015 / ESA 2010
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2016.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2016. - april 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u februaru 2017. prvi rezultati
 April 2017
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Turizam Statistika turizma u BiH, februar 2017.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2017.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2016. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2017.
Stanovništvo Anketa o potrošnji domaćinstava 2015. - ISPRAVKA
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2016. - mart 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2017.
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Mart 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2016. - januar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2016. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, januar 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2016.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2016. - februar 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2017.
 Februar 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2016.
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2016. godine
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2017.
 Januar 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada51
> Stanovništvo6
> Kriminalitet2
> Obrazovanje1
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene27
> Vanjska trgovina13
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija29
> Građevinarstvo22
> Turizam19
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda44
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije23
> Okoliš i energija22
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH12