Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Пословне статистике

Грађевинарство
Грађевински радови у иностранству; Стамбена изградња; Годишњи извјештај о грађевинским радовима
(Квартална саопштења, методолошки документи)
Индустрија
Индекс обима индустријске производње
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
Инвестиције
Инвестиције у БиХ
(Годишње публикације)
Краткорочне услужне статистике
Статистика дистрибутивне трговине
(Квартална саопштења)
Статистички пословни регистар
Броју предузећа (без обртника) разврстани према економским дјелатностима, класама запослених и класама прихода
(Годишње саопштење)
Структурне пословне статистике
Варијабле и индикатори за предузећа
(Годишње саопштење)
Туризам
Статистика туризма
(Мјесечна саопштења)
INDIKATORI
Стопа промјене индекса обима индустријске производње
PODATAK: 2,3 %
PERIOD: X-18 / X-17
Стопа промјене индекса обима индустријске производње
PODATAK: 1,4 %
PERIOD: X-18 / IX-18
Bruto domaći proizvod (BDP)
PODATAK: 3,4 %
PERIOD: II-18 /II-17